Το blog της DiGiART

Σεπ 16
Κατηγορία Blog

Πως να αναβαθμίσετε σε virtuemart 2.0 και joomla 2.5

Ακολουθεί ένας συνοπτικός οδηγός για γνώστες του αντικειμένου με σκοπό τη αναβάθμιση σε Joomla 2.5 και Joomla 2.0

Βήμα 1 

Κατεβάστε το jupgrade και εγκαταστήστε το component. Ενεργοποιήστε το upgrade mootools. Τρέξτε το component.

Βήμα 2

Αναβαθμίστε το το Virtuemart 1.1.9 σε 2.0. Μη ξεχάσετε να επιλέξετε "Enable database Update tools".

Βήμα 3

Πηγαίνετε tools -> tools and migration->Start migration

Βήμα 4

Εγκαταστήστε το Virtuemart 2.0 σε νέο site

Βήμα 5

Εξάγετε τη βάση από το παλιό virtuemart και εισάγετε την στη βάση δεδομένων του νέου site. Αντιγράψτε και τα αρχεία των εικόνων του Virtuemart.

 

ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΣΤΗ DIGIART ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Σεπ 16
Κατηγορία Blog

Πως να εφαρμόσετε κώδικα affiliate στο Virtuemart 2.X

Στο αρχείο /plugins/vmpayment/standard/standard.php, στη σειρά 146 προσθέστε τον κώδικα που σας δίνει το affiliate δίκτυο. Στα σημεία που ζητάει:

 

Πρίν από τον κώδικα μπορείτε να προσθέσετε τον παρακάτω κώδικα ώστε να υπολογίζει τα απαιτούμε δεδομένα:

 

  $order_id=$order['details']['BT']->virtuemart_order_id;

  $order_subtotal=sprintf("%01.2f",$order['details']['BT']->order_subtotal);

  $order_discount=$order['details']['BT']->order_discount;

  $wanted_amount= $order_subtotal + $order_discount; ?>

 

Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω μεταβλητές μέσα στον κώδικα ανίχνευσης. Για παράδειγμα θα μοιάζει κάπως έτσι:

 

<script src="http://network.clickbanner.gr/i_sale_third/TO_ID_ΣΑΣ/<?php echo $wanted_amount; ?>/<?php echo $order_id;?>/OPTIONAL_INFORMATION&sale_status=P"></script>

<noscript><img src="http://network.clickbanner.gr/i_track_sale/TO_ID_ΣΑΣ/<?php echo $wanted_amount; ?>/<?php echo $order_id;?>/OPTIONAL_INFORMATION&sale_status=P"></noscript>

 

Τη παραπάνω διαδικασία τη κάνετε για κάθε τρόπο πληρωμής. Τα αρχεία βρίσκονται στον φάκελο /plugins/vmpayment/

 

ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΣΤΗ DIGIART ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ